Hledání práce či zaměstnání je součástí našeho života. Jsme mladá a dynamická společnost se zaměřením na hledání pracovních příležitostí pro naše klienty zdarma. Využíváme evropské dotace pro financování našeho projektu.

Práci můžeme vnímat jako životní nutnost, bez ní bychom si nemohli téměř nic dovolit. Respektive bez její odměny – peněz. Práce je určující i pro ekonomický i sociální status člověka, rodiny, ale i celé společnosti.

Aby byl člověk schopen uskutečnit zodpovědnou volbu povolání, musí posoudit nejen své osobní předpoklady pro jeho výkon, ale také poznat trh práce a jednotlivá povolání. Trh práce, jako výrobní faktor, je charakteristický poptávkou po pracovních pozicích a jejich nabídkou. Práci či zaměstnání nabízejí zaměstnanci a zaměstnavatelé ji poptávají.

ideaimg1

Při zaměstnání si sami můžeme vytvářet i určité hodnoty a priority. Díky této možnosti – možnosti pracovat – si uvědomujeme své postavení ve společnosti. Práce není pouze zdrojem obživy, ale i forma něčeho, čím se v tomto světě realizujete. Každá práce má svou hodnotu.

Práce má mnoho podob a lze na ni pohlížet hned z několika úhlů – z historického, ekonomického, psychologického, sociologického, biologického apod. Z ekonomického hlediska může být pracovní činnost chápána jako účelná lidská činnost pro uspokojování svých materiálních, duchovních a sociálních potřeb. Z hlediska psychologického pak můžeme říci, že se jedná o formy motivace či konání k určitému cíli.

„Věřte sobě a věřte práci. Jděte za prací bez ohledu.“ – Jan Antonín Baťa

Záleží jen na Vás, jakou formu pracovní činnosti si zvolíte a my Vám v tom rádi pomůžeme!